Vezetői képzések

Vezetői tréningek módszertanaVezetői képzések kihelyezett, testreszabott formában

Kezdő vezetőknek, akiket hamarosan kineveznek vagy vezetővé váltak, de még nem kaptak átfogó vezetői képzést, a Vezető lettem tréningünket ajánljuk. Ezen képzésünket nyitott és kihelyezett formában is indítjuk.

Gyakorlott vezetők részére szervezett vezetői tréninget alapos felmérés előz meg. „Dobozos” képzést nem indítunk. A felmérés célja, hogy az adott tréninget a konkrét igény, fejlesztési cél, esetleges problémahelyzet felmérésével azt adott kontextusába helyezzük és azt a trénert ajánljuk ki, aki az adott területben szakértő.

A felmérés főbb fókuszpontjai pl.: korábban milyen vezetői tréningen vett részt, mi az előzetes tudása? Milyen probléma, helyzet indukálta a képzési igényt? Milyen területeken szeretne fejlődni (időgazdálkodás, delegálás, motiválás, vezetői kommunikáció, feedback, teljesítmény értékelése, vezetői modellek alkalmazása stb.)?

Testreszabást követően a megrendelővel egyeztetett struktúrában, ütemezéssel és időtartamban indítjuk a vezetői tréninget. 

 

 

Olyan cég-, csoport-, projektvezetők számára ajánljuk képzésünket, akik újonnan szembesülnek a vezetői szereppel, feladatokkal és nincsen sok tapasztalatuk ezen a téren, ám nyitottak, tudatosságra törekvőek és fejlődésre vágynak.

A vezetést mint kivívott (és nem kapott) szerepet művelni, a vezetői eszköztárat hatékony elemekkel tovább színesíteni gyakorlatokon keresztül, különféle vezetői helyzetekben. A 2 nap alatt olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, sajátíthatnak el a résztvevők, melyekkel magasabb szinten lesznek képesek vezetői tevékenységet ellátni.

A coaching szemléletű módszer elhelyezése a vezetői eszköztárban és a coaching szemléletű módszer illesztése a helyzetfüggő vezetés modelljéhez. Továbbá, a módszer gyakorlása egyéni dilemmák alapján.

A vezetői készségek fejlesztése, gyakorlatokon keresztül, különféle vezetői helyzetekben. Vizsgálják át saját vezetői szerepüket és a gyakorlatban megvalósuló vezetési funkcióikat és feladataikat, szerezzenek ismereteket a csoportok működésére, működtetésére és az ehhez kapcsolódó vezetői feladatokra és technikákra vonatkozóan.

A menedzsment és a beosztott munkatársak közötti kihívásokkal teli környezetben lévő vezetői szint (művezetők, vonalvezetők, műszakvezetők) szerepének megerősítése. A fenti pozíciók betöltéséhez szükséges ismeretek és hasznos készségek elsajátítása. 

Megbízóink visszajelzéseiből tudjuk, hogy nincs olyan terület egy vállalat és cég életében, amely olyan fontossággal bírna, mint a profitot napi szinten szem előtt tartó stratégiai tervezés. Annak a kérdésköre, hogy miképpen tervezhetünk az állandóan változó versenykörnyezetben és a rugalmasság mikor tud konstans kiaknázható eredménytényezőként a segítségünkre lenni, stabil szakmai alapokat kíván meg.

Vezetői stresszkezelés kapcsán: olyan vezetők számára ajánljuk képzésünket, akik szeretnék nyugtázni a múlt megpróbáltatását. Mérleget szeretnének vonni az eltelt időszak nehézségeiről úgy, hogy szembe néznek az eltelt időszak legnehezebb, legstresszesebb eseményeivel és konfliktusaival és megkeresik ezek legjobb feloldását. Mindezt annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek, vagy jelentős mértékben csökkenthetők legyenek.

A tréning célja mindazon technikák megismerése, ill. elsajátítása, amely a strukturált időgazdálkodást, a feladatok hatékony szétosztását szolgálja. A delegálást nehezítő tényezők (pl. bizonytalanság, bizalom hiánya, rutin stb.) felismerése, kezelési lehetőségeinek bemutatása. A delegálás teljes folyamatának megismerése.

Hogyan legyen jó vezetője és támogatója a különböző fejlődési fázisaiban lévő beosztottjainak, figyelembe véve a generációs különbségeket is?