Kezdőlap » Képzések » Projektmenedzsment » Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning

A résztvevők kétféle mintaprojektben követhetik végig a tervezés főbb állomásait, kipróbálhatják a legfontosabb technikákat és átfogó ismereteket kapnak a projektek jellemzőiről és folyamatairól, valamint a projekt szerepekről. A tréningen részt vett kollégák ezután már egységes szemlélettel tekintenek a projektekre, azonos fogalmi rendszert fognak használni és várható, hogy nagyobb önismerettel és a többi résztvevőről is több információval fognak rendelkezni, növekszik az együttműködési készségük és képességük. Mindezek csoport- illetve cégszinten is érezhető javulást hoznak a projektmunkában.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja egységes projektszemlélet és projektmenedzsment alaptudás kialakítása, a résztvevők projektmenedzsment, illetve ahhoz köthető egyes kompetenciáinak fejlesztése, hogy a mindennapi munkájuk során akár projekttagként, akár projektvezetőként vagy egy csoport vezetőjeként hatékonyabban és egymással összehangoltabban működjenek.

MI FOG TÖRTÉNNI A KÉPZÉSEN?

Minden résztvevői csoportban legalább kétféle„minta projekt” kerül felfolgozásra 2-3 fős kiscsoportos műhelymunkákkal. Legalább egy projekt ezek közül kifejezetten a megrendelő cég működési területéről kerül kiválasztásra. Bár fiktív projektekről van szó, azok paraméterei úgy kerülnek meghatározásra, mintha élesben kerülnének megvalósításra. A projektek néhány fontos szakaszát szimulálva készítünk pl. projekt alapító dokumentumot, projekt definíciót, komplex projekttervet (ütem- és erőforrásterv, kockázatkezelése terv). Minden gyakorlat után a kiscsoportok prezentálják eredményeiket a többi kiscsoport részére, majd megbeszélés következik.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA

 • PROJEKTMENEDZSMENT ALAPOK, KERETEK:
  • a projektek és a projektmenedzsment alapfogalmai, a projekt mint feladatmegoldási mód
  • pm területek
  • projekt életciklus
  • projekt szervezet, projektek illesztése a szervezetbe
  • a résztvevői projektek sajátosságai – megbeszélés
 • NAGYCSOPORTOS JÁTÉKOS PROJEKT GYAKORLAT KIÉRTÉKELÉSSEL, TANULSÁG LEVONÁSSAL
 • PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE
  • igényfelmérés és megvalósíthatóság vizsgálat
  • projekt érintettek kezelése (stakeholder menedzsment)
  • célok formálása
  • a szerepek, főbb felelősségek, hatáskörök, feladatok tisztázása
  • koncepció meghatározás és specifikálás, leszállítandók definiálása
  • mérföldkövek rögzítése, felsőszintű költségbecslés
  • minta projekt előkészítése - gyakorlat
 • RÉSZLETES PROJEKTTERVEZÉS:
  • a projekt működés megtervezése (szerepek definiálása, kommunikációs terv, dokumentációs rend, beszámolás rendje, stb.)
  • az ütem- és erőforrás tervezés lépései, technikája, mitől lesz jó a terv?
  • minta projekt ütem- és erőforrástervének elkészítése - gyakorlat
  • a projektszoftveres támogatása lényege, hasznai
  • kockázatkezelési terv készítése
  • minta projekt kockázatkezelési gyakorlat
  • felkészülés a változások megfelelő kezelésére
 • PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSA, FELÜGYELET ÉS KÖVETÉS:
  • monitoring és kontrolling folyamat, egyes eszközök bemutatása
  • a beszámoló rendszer működtetése
  • kockázat- és problémamenedzsment folyamat, ajánlott követési módszerek
  • változáskezelés: felkészülés, a folyamat mederben tartása, a változások emberi oldala
 • ASSZERTÍV VISELKEDÉS ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA
 • PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ:
  • kommunikációs modell, a kommunikáció meghatározó tényezői
  • kommunikációs technikák (írásos illetve szóbeli kommunikáció, hivatalos vagy informális, nyitott és zárt kérdések használata, erőszakmentes kommunikáció, a visszajelzés szabályai, stb.)
  • kommunikációs gyakorlat szerepjátékkal, kiértékeléssel
 • MOTIVÁLÁSI TECHNIKÁK
 • KONFLIKTUSKEZELÉS
  • konfliktuskezelési alapok
  • a konfliktus feloldásának, kezelésének célszerű folyamata
 • AZ EGYÉNI KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN REJLŐ ERŐFORRÁSOK FELISMERÉSE ÉS JÓ ÉRTELEMBEN VETT FELHASZNÁLÁSA – TESZT, MEGBESZÉLÉS, TIPPEK
 • FELADATOK A PROJEKTZÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS SORÁN
 • A PROJEKT- /CSAPATMUNKA LEGFŐBB SIKERTÉNYEZŐI, MIRE FIGYELJÜNK KÜLÖNÖSEN ODA?

A TRÉNING IDŐTARTAMA: 3 NAP

MÓDSZEREK

 • interaktív előadások, példák
 • minta projekt gyakorlatok kiscsoportban (workshop) kiértékeléssel
 • teljes csoportos játékos gyakorlatok tanulság elemzéssel
 • szerepjáték
 • megbeszélések
 • teszt
 • frissítő gyakorlatok

TRÉNERÜNK

PMP minősített tréner, akit közel 15 éves PM szakmai tapasztalata és 10 éves tréneri gyakorlata segíti munkájában.

 

Szeretnék információt kérni a tréningről.