Kezdőlap » Mérések » SZAKÉRTŐI MÉRÉS

SZAKÉRTŐI MÉRÉS

Szakmai módszertannal történő, pszichológiai megalapozottságú, részletes, többféle célra felhasználható kompetenciamérés. A kapott eredmények több területen felhasználhatóak: karrier és tehetség menedzsment, teljesítmény menedzsment, képzés, fejlesztés, toborzás, kiválasztás.

Cél: a munkatársak adott munkakörhöz szükséges kompetenciáinak felmérése, a fejlesztési fókuszterületek pontos megfogalmazása, előrelépési potenciál prognózisa.

 

Módszertani lehetőségek:

 • Egyéni vizsgálat komplex módszerekkel
 • Csoportos felmérés: Assessment ill. Development Center
 • Kompetencia-térkép (adott pozícióhoz rendelt kompetencia-gyűjtemény viselkedési indikátorokkal) és mérőeszköz kialakítása, ami   alkalmas mikro-, és makroszintű kombinált mérésre is.

Módszertani elemek

Egyéni vizsgálat:

 • Képesség-tesztek: IQ, Szervezés, Kreativitás,Analitikus készség, figyelem koncentráció stb.
 • Személyiség- és attitűdtesztek: CPI, Vezetői teszt, Motiváció teszt, Stresszkezelés, Csapatszerep, MBTI, Konfliktuskezelés stb.
 • AC feladatok: információfeldolgozási, üzleti elemzési, vezetői, problémamegoldási szituációs gyakorlatok.

AC és DC:

 • Egyéni, páros és csoportos feladatok, amelyek különböző szervezeti/vezetői/munkaköri problémahelyzeteket, kooperációs helyzeteket szimulálnak.

Kompetencia-térkép és mérőeszköz: olyan skálázott, szervezet- és munkakörspecifikus kérdőív, amely alkalmi és rendszeres mérésre is alkalmas.

 • Fókusz csoport: Az adott munkakör kompetenciáinak meghatározásában érintettek, facilitátor vezetésével, megnevezik/kidolgozzák a releváns kompetenciákat
 • Munkaköri leírások, és egyéb dokumentumok elemzése: információ arról, hogy a pozícióban dolgozóknak mik a feladatai és kötelességei a munkájuk során.
 • Kérdőívek: A pozíció fő folyamataira és kompetenciáira való írásos rákérdezés Információ arról, hogy a pozícióban dolgozók mit tesznek, gondolnak és éreznek munkájuk közben.
 • Strukturált interjúk: Kiválasztott munkatársak megkérdezése
 • Shadowing: Megfigyeléses módszer: kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak követése
 • Partnerektől (ügyfél, vevő, beszállító, társosztály stb.) kért visszajelzés: Kérdőív/interjú az adott munkakörrel közvetlen kapcsolatban állókkal.