Kezdőlap » Képzések » Beszerzés, Logisztika » Beszerzési jog

Beszerzési jog

A képzés célja felkészíteni a beszerzőket a szolgáltató cégek kiválasztására, annak specialitásaira, veszélyeire. 

 Tematika

 • szerződéskötés módjai, szóban, írásban, elektronikusan
 • a versenyeztetés jogi háttere
 • az ajánlatkérés, ajánlattétel, ajánlati kötöttség
 • fővállalkozó, alvállalkozók felelősségi viszonya
 • vis mayor
 • Általános Szerződéses Feltételek, szerződésminták használata
 • tisztességtelen verseny és a GVH
 • üzleti titok és titoktartás az üzletben
 • felszámolási eljárás, csődeljárás
 • összeférhetetlenség
 • késedelem, meghiúsulás
 • kötbér mértéke
 • árindexálás és infláció a szerződésben
 • keretszerződés, keretmegállapodás, előszerződés
 • átalányár értelmezése
 • beszállítók értékelése nyilvános adatbázisok felhasználásával
 • csapdák a beszállítói szerződésekben
 • szerződések tipizálása, tipikus szerződéses feltételek

 

IDŐTARTAM: 2 nap