Kezdőlap » Nyílt programjaink » Munkajog a gyakorlatban - június ... - az időpont egyeztetés alatt...

Munkajog a gyakorlatban - június ... - az időpont egyeztetés alatt...

Munkajogi tréning

 

A munkajogi oktatás célja rendszerezni, illetve gyakorlati oldalról megismertetni a munkajogi ismereteket, előírásokat a humánerőforrás osztályok munkatársaival, vezetőkkel. A képzés segít választ kapni arra, hogy a szervezet jelenlegi gyakorlata mennyire feleltethető meg a jogszabályi előírásokkal.

A KÉPZÉS MÓDSZERE

A képzés megvalósítása nem konferencia, hanem kiscsoportos formában kerül megvalósításra. Így az előadás közben is lehetőség nyílik saját kérdéseket feltenni, több idő jut az egyes kérdésekre és lehetőség nyílik a résztvevők számára bizonyos - de kiemelten fontos -részletszabályozást körbejárni. Az oktató rugalmasabban tud igazodni az igényekhez.

 

KÉPZÉS KIEMELT TÉMAKÖREI

Munkajog képzés képA képzést megelőzően igényfelmérő kérdőívet küldünk ki annak érdekében, hogy pontosabban lássuk, hogy a résztvevők számára melyik téma milyen fontosságú. Az oktató ennek fényében állítja össze és taglalja részletesebben vagy kevésbé az egyes témaköröket.

 • Munkavégzési viszonyok elhatárolása, megbízás, vállalkozás, munkaviszony jellemző sajátosságai.
 • Munkaviszony létesítés, határozott idő kikötésének feltétele, próbaidő kikötés.
 • Kötelezettségek rendszere, utasítás megtagadásának feltétele. Nyugdíjasok foglalkoztatása.
 • Munkaviszony módosítása, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai.
 • Munkaviszony megszűnése, megszüntetés szabályai.
 • Eljárás a munkaviszony megszüntetésekor.
 • A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei.
 • Munkaidő, pihenőidő beosztása.
 • A munkaidő keret számítása, alkalmazása. A munkaközi szünet kiadása.
 • A szabadság mértéke és kiadása: napokban, órákban történő elszámolás, betegszabadság, arányosítás.
 • Megállapodás a szabadság következő évi kiadásáról. A rendkívüli munkaidőben végzett munka, díjazása.
 • Önként vállalt túlmunka. Munkaidő nyilvántartása. Kötetlen, rugalmas munkarend.
 • Munkaidő keret alapján történő bérszámfejtés, eljárás a munkaidőkeret előtt megszüntetett munkaviszony esetén.
 • Munkabér elszámolási szabályok. A munka díjazása, bérpótlékok fajtái.
 • Vasárnapi- munkaszüneti napi - műszakpótlékok elszámolása. Távolléti díj számítása.
 • Munkáltató kártérítési felelőssége, sérelemdíj.
 • A munkavállaló kártérítési felelőssége.
 • Munkaügyi viták rendszere, tapasztalatai.

Konzultációs lehetőség a megjelölt témakörökön kívüli esetekben is biztosított .

A KÉPZÉS OKTATÓJA:

Dr. Gecse Istvánné címzetes törvényszéki bíró – egyetemi adjunktus.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE: 

BUDAPEST, VENDEL KONFERENCIA

 

IDŐTARTAM: 1 nap

A KÉPZÉS DÍJAZÁSA: 38.000 FT+ ÁFA/fő

A KÉPZÉS DÍJA TARTALMAZZA:

§  előzetes felméréseket kérdőívek segítségével

§  a képzés lebonyolítását tapasztalattal rendelkező oktatóval

§  a testreszabott tematika és tananyagot

§  iratgyűjtő dossziét, tollat és jegyzetpapírt

§  a tréning során a bekészítést (kávé, tea, ásványvíz) és az ebédet